Завдання та функції відділів

Відділ організації  та координації соціальної роботи

Надання допомоги жінкам, які постраждали від насильсьва за ознакою статі.

         Надання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО), та видача відповідної довідки.

         Надання допомоги в отримані статусу «Особа, яка постраждала від торгівлі людьми».

         Прийняття документів, формування справ та видача путівок до будинку-інтернату.

         Оформлення одноразової грошової  допомоги відповідно постанови КМУ від   01 жовтня 2014 року № 535.

         Інформування та консультація ВПО з питань отримання соціальної, грошової та матеріальної допомоги

         Створення дорожньої карти для ВПО.

         Співпраця в рамках роботи з підготовки засуджених до звільнення, подальше вирішення питань трудового та соціально-побутового влаштування, інтеграції в суспільство звільнених осіб.

         Забезпечення контролю за дотриманням стану доступності об’єктів соціальної та інженерно-транспортною інфраструктури району для осіб з інвалідністю та інших мало мобільних верств населення.

         Участь у роботі комісії з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.

         Розробка плану заходів з питань соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, в осінньо-зимовий період.

         Проведення зовнішньої оцінки якості соціальних послуг в Дергачівському районі.

Відділ персоніфікованого обліку пільгового контингенту

 

         Ведення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги та підтримання в актуальному стані;

         Проведення консультації, розгляд звернень громадян, підприємств, установ і організацій з питань, що відносяться до компетенції відділу, проведення відповідних заходів щодо усунення причин, що викликають скарги;

         Забезпечення надання грошової компенсації на придбання твердого палива та скрапленого балонного газу пільгової категорії громадян;

         Забезпечення відшкодування комунальним підприємствам, підприємствам зв’язку і транспорту, витрат пов’язаних з наданням житлово – комунальних послуг, послуг зв’язку і безкоштовного проїзду пільгової категорії громадян;

         Проведення безоплатного поховання учасників бойових дій і інвалідів війни;

         Встановлення  статусу «багатодітна сім’я» та видача посвідчення батьків та дітей з багатодітної сім’ї;

         Проведення перевірки документів для подання на присвоєння почесного звання «Мати-героїня»;

         Формування поіменних списків учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус учасників бойових дій, учасників війни та інвалідів війни, сімей загиблих учасників АТО, яких взято на облік у Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги для надання адресної допомоги до 14 жовтня;

         Формування та подача заявки щодо потреби в коштах для виплати соціальної стипендії студентам (курсантам), інформація про яких міститься у Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги;

         Проведення виплати до 5 травня разової грошової допомоги, передбаченої  ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистки переслідувань».

 

Відділ з питань управління персоналом

Реалізація державної політики у сфері державної служби та з питань кадрової роботи;

Здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;

Задоволення потреби в кваліфікованих кадрах та їх ефективне використання;

Прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, забезпечення їх безперервного навчання;

Документальне оформлення проходження державної служби та трудових відносин.

 

Фінансово – господарський відділ

         Забезпечення бухгалтерського обліку та звітності в управлінні у відповідності з діючими інструкціями і постановами Уряду України;

         Участь у розробці проектів розпоряджень районної державної адміністрації межах, що належать до компетенції відділу;

         Вдосконалення форм і методів організації бухгалтерського обліку;

         Забезпечення фінансової звітності;

         Складання кошторисів, річних та помісячних планів асигнувань;

         Інвентаризація матеріальних цінностей;

         Облік бланків  санаторно-курортних путівок, проїзних талонів та посвідчень.

 

Сектор соціально – трудових відносин, у справах сім’ї, забезпечення гендерної рівності, протидії торгівлі людьми.
         Сприяння забезпеченню реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, безпечної життєдіяльності, оплати, охорони і належних умов праці, зайнятості;
         Забезпечення у межах повноважень управління контролю за дотриманням законодавства про працю та охорону праці, зайнятість;
         Формування і організація виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки умов праці та виробничого середовища, а також заходів, пов’язаних з охороною праці, передбачених у програмах соціально-економічного і культурного розвитку міста;
         Контроль за додержанням законодавства про соціальний захист населення, заходів з погашення заборгованості із заробітної плати, своєчасної виплати заробітної плати, запровадженням підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності мінімальних державних гарантій з оплати праці, з нормування праці, а також за наданням працівникам пільг і компенсацій, передбачених законодавством;
         Перевірка підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та підпорядкування щодо дотримання законодавства про працю в межах своїх повноважень;
         Здійснює повідомну реєстрацію колективних договорів;
         Контроль та забезпечення соціального захисту працівників, зайнятих на роботах з шкідливими та важкими умовами праці, вживає заходів до якісного проведення атестації робочих місць.
Відділ прийому громадян

         Організовує прийом заяв та необхідних документів від громадян з питань визначення права на призначення державних допомог та субсидії на житлово-комунальні послуги;

         Надає допомогу громадянам в оформленні необхідних документів для призначення усіх видів державної соціальної допомоги в тому числі і в призначенні субсидії на житлово-комунальні послуги;

         Здійснює перевірку правильності застосування нормативно-правових актів при визначенні права на допомогу, повноти комплекту прийнятих документів від заявника та уповноважених осіб сільських та селищних рад;

         При необхідності проведення обстеження матеріального стану заявника чи перевірці достовірності наданих відомостей, комплект документів заявника (особова справа) передається відповідним реєстром до відділу державних соціальних інспекторів.

 

Відділ з питань призначення грошових виплат та компенсацій
         Забезпечення соціального захисту громадян шляхом надання всіх видів соціальних допомог, передбачених законодавством з урахуванням складу сім’ї, доходів, віку, стану здоров’я тощо;
         Організація роботи, пов’язаної з призначенням всіх видів соціальних допомог;
         Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян з питань, що належать до компетенції відділу
Відділ обслуговування осіб з інвалідністю, громадян постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи та ветеранів війни

Забезпечення у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань соціального захисту населення

Здійснення разом з відповідними місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями програм соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці

Призначення різних видів компенсаційних виплат та допомог, які стосуються роботи відділу

Проведення особистого прийому громадян з питань надання соціальних гарантій пільговим категоріям громадян

Наповнення інформацією  Централізованого банку даних з проблем інвалідності в частині  забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно-курортним лікуванням, призначення одноразової матеріальної допомоги особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам, компенсації на транспортне обслуговування та на бензин ремонт і технічне обслуговування автомобілів;

Проведення моніторингів з питання соціального захисту осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, ветеранів війни та праці, учасників антитерористичної операції та членів сімей  загиблих, постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС

Надання адміністративних послуг відповідно до компетенції відділу;

Передача у встановленому порядку та визначені строки до відділу масових комунікацій районної державної адміністрації інформації, яка відповідно до Закону України “Про доступ до публічної інформації” є публічною, крім інформації з обмеженим доступом

Облік осіб з інвалідністю, які потребують забезпечення протезно- ортопедичними виробами, засобами реабілітації та засобами малої механізації, та готує відповідні документи для їх отримання

Проведення моніторингу, щодо перебування на квартирному обліку пільгового контингенту громадян, та розгляд документів на призначення грошової компенсації для придбання житла

Забезпечення санаторно-курортним лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, учасників антитерористичної операції, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, складанням 3-х договору про виплату компенсації вартості путівок санаторно-курортним закладам шляхом перерахування грошової допомоги

Розгляд документів щодо забезпечення осіб з інвалідністю автомобілями.

 
 

Відділ контролю та державних соціальних інспекторів з питань перевірки правильності призначення соціальних, грошових допомог, компенсацій, пенсій

Відділ державних соціальних інспекторів та контролю за призначенням і виплатою пенсій та допомог наділені повноваженнями із здійснення контролю за правильністю надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, допомоги на дітей одиноким матерям, житлових субсидій, тимчасової  державної соціальної допомоги непрацюючій  особі,  яка  досягла загального пенсійного віку, але не  набула  права на пенсійну виплату, за цільовим використанням коштів державного бюджету,  спрямованих на цю мету, за призначенням (відновленням) виплати внутрішньо переміщеним особам пенсій (щомісячного довічного грошового утримання), довічних державних стипендій, усіх видів соціальної   допомоги та компенсацій, матеріального забезпечення, надання соціальних послуг, пільг за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів, фондів  загальнообов’язкового  державного соціального страхування.

Відділ з питань забезпечення автоматизованої обробки інформації.
 
         Забезпечення безперебійної роботи комп’ютерної техніки, системного та прикладного програмного забезпечення;
         Розробка власного прикладного програмного забезпечення, яке автоматизує діяльність структурних підрозділів управління;
         Вивчення новітніх напрямів розвитку інформаційних технологій та їх застосування в поточній роботі управління;
         Супроводження програмних засобів, що поставляються централізовано;
         Забезпечення зберігання баз даних та їх архівація;
         Формування та друк документів з призначення та виплати соціальних допомог;
         Проведення консультацій та надання методичної допомоги працівникам управління по роботі з комп’ютерним обладнанням.