До уваги керівників підприємств, установ та організацій, профспілкових та інших громадських організацій, уповноважених органів трудових спорів, уповноважених трудових колективів та інших заінтересованих осіб

Постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року № 768 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 13 лютого 2013 року № 115 «Про порядок повідомної реєстрації галузевих (міжгалузевих) і територіальних угод, колективних договорів» (чинний з 31.08.2019).

Змінами передбачено спрощення процедури повідомної реєстрації колективних договорів.

На повідомну реєстрацію подається один примірник колективного договору, змін та доповнень до нього, разом із додатками та супровідним листом.

На вибір сторін пропонується наступні варіанти подання колективних договорів:

1) один примірник колективного договору разом із додатками та супровідним листом у вигляді оригіналу паперового документа з прошитими і пронумерованими сторінками;

2) оригінал електронного документа з пов’язаними з ним електронними підписами;

3) електронна копія оригіналу паперового документа (фотокопії), засвідченої кваліфікованою електронною печаткою.

Реєструючий орган не може відмовити у повідомній реєстрації колективного договору, змін і доповнень до нього, повертати на доопрацювання, витребовувати додаткові документи та встановлювати вимоги до оформлення колективних договорів.

Повідомна реєстрація проводиться з метою оприлюднення інформації про укладення колективних договорів, внесення до них змін  і доповнень.

Реєструючий орган оприлюднює на власному офіційному веб-сайті та щомісяця оновлює:

– реєстр колективних договорів, змін і доповнень до них;

– текст колективних договорів, змін і доповнень до них;

– рекомендації щодо приведення колективного договору у відповідність з вимогами законодавства (у разі їх наявності);

– перелік підприємств, установ, організацій, для яких є обов’язковими положення колективного договору (у разі подання такого переліку сторонами договору).

Текст колективного договору, змін і доповнень до нього оприлюднюється за винятком інформації, доступ до якої обмежено сторонами відповідно до закону або за їх рішенням.

Повідомна реєстрація проводиться протягом 14 робочих днів із дня, наступного після надходження колективного договору, змін і доповнень до нього до реєструючого органу.

Не пізніше наступного робочого дня після реєстрації колективного договору, змін і доповнень до нього реєструючий орган письмово інформує про це суб’єкта, який подав на реєстрацію цей документ.

Звертаємо увагу, що реєструючий орган не робить жодних написів на примірнику колективного договору, змін і доповнень до нього, і не повертає його сторонам.

Примірник колективного договору, поданий на повідомну реєстрацію в паперовій або електронній формі, зберігається в реєструючому органі до заміни новим колективним договором.