Професійна адаптація для учасників в Антитерористичній операції!

Управління праці та соціального захисту населення Дергачіської районної державної адміністрації доводить до відома учасників антитерористичної операції, що у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 року № 179 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів із соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених в запас або відставку)».

Професійне навчання учасників АТО здійснюється за денною, вечірньою (змінною), очно-заочною, дистанційною, екстернатною формами навчання, з відривом і без відриву від виробництва та за індивідуальними навчальними планами.

Для проходження соціальної та професійної адаптаціїподаютьсянаступнідокументи:

  • копія паспотра (1,2, сторінка реєстрації місця проживання);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичнихосіб – платників податків, виданного органом доходів і зборів (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомила про це відповідний орган доходів і зборів та має відмітку в паспорті громадянина України, – копію сторінки паспорта з такою відміткою);
  • копія посвідчення учасника бойових дій (інваліда війни або учасника війни);
  • документ, що підтвержує безпосереднє залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення.
  • згода на обробку та використання персональних даних.

За детальнішою інформацією просимо звертатися до управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (м. Дергачі, вул. 1 ТРАВНЯ, 8 А), телефон: 2 01 82. Відділ з питань праці та соціально-трудових відносин (3каб.).