Право на пільговий проїзд у громадському транспорті

Категорії громадян, які мають право на пільговий проїзд у громадському транспорті

№ з/п Категорія Документ, що дає право на безкоштовний проїзд Вид транспорту Підстава
Ветерани війни
1 Учасники бойових дій, а також особи, прирівняні до них (в тому числі й учасники АТО) посвідчення учасника бойових дій* усі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(пункт 7 частини першої статті 12)

2 Особи з інвалідністю внаслідок війни та прирівняні до них особи посвідчення встановленого зразка* (пункт 7 частини першої статті 13)
3 Особа, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи  
Громадяни, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС  
4 Громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до категорії 1 посвідчення особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1 серія А (з вкладкою)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі, в яких число посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»

(пункт 15 частини першої статті 20)

 
5 Учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильський АЕС, які належать до категорії 2 посвідчення учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС зі штампом червоного кольору «Перереєстровано» (категорія 2 серія А)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі) на території України (пункт 9 частини першої статті 21)  
6 Діти, яким встановлено інвалідність, пов’язану з Чорнобильською катастрофою посвідчення дитини, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи серії Д (з вкладкою)* усі види міського та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних місць для пасажирів не більше 9) на території України (пункт 1 частини третьої статті 30)  
Особи з інвалідністю  
7 Особи з інвалідністю І, ІІ групи посвідчення, яке підтверджує відповідний статус (пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги в яких зазначено групу та причину інвалідності) чи довідка¹* пасажирський міський транспорт (крім таксі) Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю Україні» (стаття 38-1), постанова Кабінету Міністрів України «Про поширення чинності постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. №354» від 16 серпня 1994 № 555 (пункт 1).  
8 Особи, які супроводжують осіб з інвалідністю I групи або дітей з інвалідністю (не більше однієї особи, яка супроводжує особу з інвалідністю I групи або дитину з інвалідністю)  
9 Діти з інвалідністю посвідчення, в якому зазначено категорію «дитина з інвалідністю»*  
Інші категорії  
10 Пенсіонери за віком посвідчення встановленого зразка чи довідка¹ * міський пасажирський транспорт загального користування (крім метрополітену і таксі) та приміські маршрути Постанова Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 року № 354 «Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування» (пункт 1)  
11 Військовослужбовці, які стали особами з інвалідністю внаслідок бойових дій, учасники бойових дій та прирівняні до них особи, а також батьки військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження військової служби посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни, учасника бойових дій або посвідчення члена сім’ї загиблого* усі види міського пасажирського транспорту загального користування (крім таксі) в межах адміністративного району за місцем проживання, залізничного та водного транспорту приміського сполучення та автобуси приміських маршрутів Закон України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (частина четверта статті 14)  
12 Реабілітовані особи, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонером посвідчення встановленого зразка* усі види міського пасажирського транспорту (крім таксі) та автомобільного транспорту загального користування (за винятком таксі) в сільській місцевості в межах адміністративного району Закон України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» (абзац четвертий частини п’ятої статті 6)  
13 Ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани Національної поліції, ветеранам податкової міліції, ветеранам державної пожежної охорони, ветеранам Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранам служби цивільного захисту, ветеранам Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України посвідчення встановленого зразка* усі види міського пасажирського транспорту (за винятком таксі), автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусів приміських маршрутів у межах України Закон України «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (пункт 11 частини першої статті 6)  
14 Діти з багатодітних сімей (пільга надається за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України) посвідчення дитини з багатодітної сім’ї* усі види міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничного і водного транспорту приміського сполучення та автобусів приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про охорону дитинства» (пункт 4 частини шостої статті 13)  
15 Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах єдиний квиток* громадський міський (приміський) транспорт (крім таксі) постанова Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (абзац перший пункту 11)  
16 Діти до 6 років (пасажир може провозити одну дитину без права зайняття нею окремого місця)   Автомобільний транспорт Постанова Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (підпункт 7 пункту 159)  
17 Постраждалі учасники Революції Гідності Посвідчення “Постраждалий учасник Революції Гідності” усі види міського пасажирського транспорту, автомобільного транспорту загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від відстані та місця проживання Закон України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

(пункт 7 частини першої статті 12)

 

 

Відповідно до частини першої ст 91 Бюджетного кодексу України  видатки на надання пільг на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян віднесені до видатків, що можуть здійснюватись з місцевих бюджетів.

Оскільки у Законі України “Про державний бюджет України на  2020 рік” субвенція з держбюджету на надання пільг з послуг зв’язку, інших пільг та пільговий проїзд не передбачена як і у 2016-2019 роках. Тому, місцеві бюджети самостійно передбачають видатки на відшкодування компенсаційних виплат перевізникам та визначають обсяг пільгових перевезень громадян громадським транспортом за рахунок власних доходів.

Відповідно до ст. 37 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільному перевізнику, який здійснює перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування, забороняється відмовляти пільговому контингенту у перевезенні, що передбачено законом.

У разі безпідставної відмови у безкоштовному проїзді необхідно: дізнатися найменування перевізника, його контактні дані; прізвище, ім’я та по батькові водія; записати номер транспортного засобу; час, маршрут, а також придбати квиток, зберегти його, а у разі звернення до суду необхідна наявність свідків.