Новий порядок видачі посвідчень реабілітованих жертв репресій комуністичного режиму

Зміни до Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» набрали чинності 05 травня 2018 року. Зокрема змінився і порядок видачі посвідчень реабілітованим особам, які згідно з цим Законом мають право на отримання пільг.
Відтепер видача «посвідчення реабілітованого» проводиться за місцем проживання виконавчими органами відповідних сільських, селищних, міських рад, у тому числі обраними об’єднаними територіальними громадами (стаття 6 Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років»).

Реабілітованим, які мають право на передбачені цим Законом пільги, видається посвідчення єдиного зразка, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
Форма цього посвідчення затверджена чинною на даний час постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 1991 року N 48 «Про заходи щодо реалізації Закону Української РСР «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні» (зі змінами). Згідно з Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», чинність статей 4, 5 та 6 цього Закону поширюється на жертв політичних репресій, що були реабілітовані до прийняття цього Закону.
Згідно із пунктом 1 частини третьої Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури реабілітації жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років» довідки або посвідчення про реабілітацію, видані у державах – республіках колишнього Союзу РСР або державними органами Союзу РСР, є чинними на території України.
При видачі посвідчень на підставі довідок про реабілітацію, які були видані в країнах колишнього Союзу РСР, треба враховувати розбіжності в переліку осіб, які вважаються реабілітованими за Законом України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917 – 1991 років» (статті 1-2, 1-4) й, відповідно, можуть претендувати на посвідчення, яке дає право на отримання пільг.

Підставою для видання посвідчення реабілітованого є один із вказаних документів:
– довідки про реабілітацію, які були видані органами прокуратури, Комітету державної безпеки колишнього Союзу РСР або Служби безпеки України;
– довідки із судів або копії рішень судів про реабілітацію;
– довідки органів внутрішніх справ, видані на підставі наявних у них відповідних документів (постанови про вислання, особистих справ на висланих осіб тощо),
– довідки районних комісій з поновлення прав реабілітованих, видані на підставі встановленого факту переселення,
– довідки про реабілітацію, які були видані в інших країнах колишнього СРСР,
– рішення Національної комісії з реабілітації.

Перелік документів, які необхідні для отримання посвідчення.
Заява суб’єкта звернення до керівника виконавчого органу місцевого самоврядування, до якої додаються:
1. Копія паспорта.
2. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.
3. Копія довідки про реабілітацію заявника, копія рішення суду про визнання особи реабілітованою, або копія рішення Національної комісії з реабілітації.
4. Документ, що підтверджує зміну прізвища (у випадку його зміни).
5. Фото 3х4 ( 2 шт.).
6. Згода на обробку персональних даних.