Постановою КМУ від 26 лютого 2020 № 144 затверджено Порядок виплати одноразової грошової винагороди особам, яким присвоєно звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку.

Одержувачами грошової винагороди є громадяни України з числа:

осіб, яким присвоєно звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка” (далі – Герой України);

членів сімей осіб, яким присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” посмертно, або у разі смерті Героя України (далі – члени сімей).

 

Грошова Винагорода  надається органами соціального захисту населення) за місцем проживання в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому присвоєно звання Герой України  в 50-кратному розмірі прожиткового мінімуму, установленого для працездатних осіб на 1 січня 2020 р., виплачується:

особам, яким звання Герой України за здійснення визначного геройського вчинку присвоєно до 1 січня 2020 р.;

членам сімей осіб, яким до 1 січня 2020 р. присвоєно звання Герой України посмертно або у разі смерті особи, якій до 1 січня 2020 р. присвоєно звання Герой України.

Для отримання грошової винагороди Герой України особи додають до заяви копії:

документ про присвоєння звання Герой України із врученням ордена “Золота Зірка”;

паспорта громадянина України;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відповідну відмітку в паспорті).

Для отримання грошової винагороди член сім’ї додають до заяви копії:

паспорт громадянина України повнолітньої особи;

довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (не додається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відповідну відмітку в паспорті);

свідоцтва про смерть Героя України;

документа про присвоєння звання Герой України із врученням (удостоєнням) ордена “Золота Зірка”;

свідоцтва про шлюб – для виплати грошової винагороди дружині (чоловікові);

свідоцтва про народження дитини, паспорта громадянина України (у разі наявності) – для виплати грошової винагороди дитині;

рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі їх створення), сільської, селищної ради або суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми Героя України) – для виплати грошової винагороди дитині Героя України;

свідоцтва про народження Героя України – для виплати грошової винагороди батькам загиблого (померлого).

Грошова винагорада виплачується шляхом перерахування коштів на поточні рахунки в установах банків, що зазначені в заявах одержувачів грошової винагороди.

 Грошова винагорода виплачується Герою України або рівними частинами членам сім’ї, якщо її не було виплачено Герою України у зв’язку з його смертю (загибеллю).

Грошова винагорода, призначена члену сім’ї і не отримана ним у зв’язку з його смертю, виплачується рівними частинами іншим членам сім’ї.

У разі коли після виплати грошової винагороди за її отриманням звертаються інші члени сім’ї загиблого (померлого) Героя України, питання розподілу суми грошової винагороди вирішується за взаємною згодою таких осіб або в судовому порядку.