Підтримка осіб з інвалідністю в період пандемії

Однією з найуразливіших верств населення України, яка потерпає від пандемії COVID-19, є люди з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю. Вони вже мають суттєвий рівень втрати здоров’я, і для них пандемія означає збільшення ризику для життя та появу ще більших ускладнень.

Особи з інвалідністю ще до пандемії мали проблеми з доступом до медичної допомоги, а коронавірус ще більше актуалізував це питання. В той час як увага та ресурси держави спрямовуються на лікування хворих, підтримку медичних закладів, саме особи з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю опинилися сам на сам з проблемами, спричиненими наслідками пандемії. 

 Важливим питанням в умовах панднмії є організація пошиття засобів індивідуального захисту для осіб з інвалідністю, допомага їм з дезінфекцією речей та закупівлею найнеобхідніших медичних засобів та продуктів харчування, а також надання психологічної допомоги.

Через скорочення доходів батьків дітей з інвалідністю внаслідок пандемії та каратинних обмежень, такі діти потребують забезпечення  найкритичнішими ліками та засобами гігієни.

Люди з інвалідністю, зокрема діти з інвалідністю у складних життєвих обставинах мають множинні вразливості і знаходяться у більшому ризику до бідності, соціального виключення, дискримінації та маргіналізації. Необхідно забезпечити реінтеграцію їх в суспільстві як повноправних його членів.

На тлі пандемії COVID-19 медичні маски в Україні стали недешевим атрибутом повсякдення, особливо для осіб з інвалідністю та людей похилого віку. Для їх виготовлення закуплене необхідне швейне обладнання та витратний матеріал, а також проведене навчання з кроєння і шиття.